Ring (+45) 59 59 59 59

Opfindsomme gaver & brugsartikler til familie & bolig

Velkommen til 59Shop

Havearbejde

 

"Hvile er ikke lediggang, og at ligge nogle gange på græsset under træerne på en sommerdag, lytte til vandets brusen, eller se skyerne svæve hen over himlen, er på ingen måde spild af tid."

- John Lubbock, The use of Life

John

Vi foretrækker at tro, at gode resultater i haven er vigtige. Hvis vi kan nyde bedre resultater i haven med mindre arbejde, vil flere mennesker blive tilskyndet hertil og vi vil nyde haven så meget mere.

Havearbejde er en sæson afhængig aktivitet vi vil her drøfte løsninger på at lette græsslåning, gør-det-selv reparationer og almindelig vedligehold m.m. i haven og udenfor generelt.

Havearbejde kan være manuelt tungt arbejde og mange brugere meget af deres tid på havearbejde! Her kommer nogle tips til at hjælpe med at skære ned på vedligeholdelse tiden brugt i haven. Haver er ikke statiske; de ændre sig og vokser og vokser - og nogle gange ender vi med mere græs, ukrudt, stauder og bede end tid.

Haver kan give en masser af arbejde - for nogen ren nydelse og terapi, og for andre en træls rutine - største problem i haven er at haven begynder at tage over og haven bliver en kilde til skyldfølelse snarere end glæde. Hvis dette lyder bekendt, skal du ikke fortvivle. Der er mange skridt du kan tage for at lette have belastningen og skabe en lettere vedligeholdelse. Begrebet let-have, handler ikke kun om at vælge de rigtige planter det handler om at lette hele processen om at holde haven.

 

 Haveredskaber

Havearbejde er jo sæson betinget og hvis du er blandt dem af os der glæder sig over haven hele året, men ikke bryder sig om, at weekend efter weekend skal bruges på græsslåning, beskæring, ukrudtsbekæmpelse og lugning. Så er du landet det rigtige sted, for her hos 59shop har vi nogle ideer og hjælpemidler til, at få mest muligt ud af din grønne omgivelser med meget mindre arbejde.

Vi har eksperimenteret med forskellige havearbejde metoder, som vi mener kan øge udbyttet i haven med meget mindre indsats.

Vi har forsøgt at perfektionere vores "let-have" teknik ved at arbejde med sund fornuft og samtidigt forsøgt, at eliminere brugen af pesticider, gødning, jordbearbejdning m.m. Her er de havestrategier, vi anbefaler for, at øge havens udbytte samt udnyttelse, ved mindre havearbejde og meget mere havebenyttelse.

1. Grav ikke: Undlad at grave i jorden, hvis du undgår at grave når du skal plante, sparre du åbenlyst din ryg for en masse tungt arbejde i foråret og du spare også en masse tid, men du undgår faktisk også at forstyrre og dermed beskytter du det komplekse undergrundsmiljø til gavn for dine planter.

Grav ikke

Grav ikke metoden efterligner den måde planterne vokser successivt i naturen, naturen ser ingen grund til at grave noget ned i jorden – det er kun os mennesker der synes det er nødvendigt.

Ved grav ikke metoden, tilføjer du toppen af havens bede, kompost, gødning, tørv, kalk og organisk gødning. Bedet bliver indarbejdet i undergrunden ved at vande og dermed aktivering af ​​undergrundens organismer. Den fugtige, svampet jord er også det perfekte medie til at sætte skub i væksten i dine frø og planter. Du skal kun sikre, at bedende forbliver godt mulet og for det bedste resultat skal du undgå at træde i bedende. Med metode Grav ikke er ukrudtsbekæmpelse stort set elimineret. Brug masser af ​​barkflis, se metode 2

2. Brug barkflis: Barkflis sparer vand, fordi det reducerer vandtab ved fordampning, og det forhindrer at overfladen af ​​jorden tørrer ud. Behovet for vanding bliver stærkt reduceret.

Barkflis blokerer også ukrudt fra at spire og eventuelle ukrudt som dukker op igennem barkflisen er let at fjerne, da deres rødder er i fugtig løs jord.

Have flis

Barkflis er en væsentlig ændring i haven særligt i områder, hvor der er vandknaphed. Afklippet græs er en gratis kilde til ren organisk muld og er nem at tilføje dine bede. Afklippet græs har højt indhold af kvælstof, lad afklippet græs blive tør og brunt før brug. Nedfaldet blade kan ligeledes bruges som barkflis.

Græs flis

Når barkflis er på plads, behøver det ikke at blive forstyrret. Når du planter eller sår frø, blotlægger du en del af barkflisen efter plantning, tager du forsigtigt barkflisen tilbage på plads, herefter vil frøplanter så slå rod.Den Barkflis du anvender til dine bede vil gradvist forsvinde, da den nedbrydes og bliver indarbejdet i jorden. Du bliver derfor nødt til at tilføje barkflis til dine bede regelmæssigt. Frekvensen er afhængigt af typen af ​​barkflis du anvender, og årstiden.

3. Etablere højbede

Efter et par timer i haven, vil de fleste rygge og knæ gradvist blive ømme og trætte.

Højbede

Hvis du konvertere dine bede til højbede. Kan du arbejde i haven, uden at ødelægge eller få øm ryg. Højbede er ofte også mere produktiv, da alle bede er lige komfortabel at passe. De højeste bede giver typisk en god høst, da det er nemmere at kontrollere ukrudt, ved at udnytte højbedets sider som barrierer, er det nemt at styre ukrudt, som ellers ville havde benyttet jorden, som en genvej til dit bed. Lav dine højbede af plader beklædt med pap og benyt også masser af barkflis i dit højbed. Højbeds haver tilsikre også at din have ikke vokser ud af kontrol og du bruger næsten ingen tid til at luge.

4. Brug vandingsanlæg og Soaker slanger

I tørre somre kan haven tørste. Med et vandingsanlæg kan du slippe lettere om ved vandingen, Kender du det at i højsæsonen så trækker man vandslangen fra bed til bed og at man nærmest er slave af tørkeperioder?  Ferier og andre længere varige aktiviteter udfordres af dine planters behov for livsvigtig vanding. Gensidige vandingsaftaler indgås med naboer eller familie, hvis ikke man ligefrem er nødsaget til, at ansætte en gartner, mens man er på ferie.  

Soaker slange

Automatiske vandingsanlæg afhjælper dette på en enkel men også god måde – du tænder simpelthen for vandstudsen og hvert bed modtager en langsom, stabil strøm af vand direkte til roden, denne langsomme strøm af vand kommer ved brug af soaker vandingsslanger. Soaker er en haveslange lavet af gennemtrængelig materiale eller materiale, der har været perforeret for at tillade at vand drypper ud. De bruges til kontrolleret at dryppe vand direkte til rødderne af planterne i haven. Du skal naturligvis sørge for, at vande med omtanke - Store dele af haven kan klare sig uden vand i meget lang tid. Ældre veletableret træer og buske har et stort rodnet, der når dybt ned i jorden, så det kan holde planten forsynet med vand. Bede, der ligger i let skygge under træer eller buske, har brug for mindre vand end bede, der ligger i fuld sol. Det samme gælder bede, der er tæt beplantet, så der ikke er bar jord mellem planterne, eller hvor jorden er dækket med kompost, barkflis el.lign. som nedsætter fordampningen af vand fra jorden. Forskellige afgrøder har forskellige vandbehov, hvorfor det at bruge en springler ofte ikke er den mest velegnet løsning også fordi, at en del af vandet reelt er tabt i vinden. Soaker slanger kan lægges under lys barkflis, så de ikke er synlige. Du kan også bruge batteridrevet elektrisk timer til at tænde soaker vandslanger og på samme vis slå dem fra efter et angivet tidsrum.

Automatisk vanding gør at du kan være bortrejst uden, at du skal bekymre dig om vanding.

Du vil ligeledes opleve mere konsistente haveresultater, da soaker vandslange og timer-systemer giver en langsom, stabil forsyning af vand, som giver rødderne mulighed for, at opretholde en langsom indtag, hvilket fordre deres naturlige absorptionskapacitet. Planterne bliver dermed større end ved traditionel hånd-vandings praksis, som modsat bruger vandet hurtigere og i større mængder, hvilket resulterede i et betydelig vand tab til afstrømning (ofte vander du reelt ukrudtet) mindre vand af gangen absorberes af planternes rødder. Så brugen af soaker slanger vil give en bedre produktion med mindre arbejde og du vil kunne nyde at du ikke er stavbundet under tørkeperioder.  

5. Plant ”grøngødningsplanter” som dækafgrøde

Ved at plante grønnegødningsplanter, såsom ærter, rug eller boghvede, mellem sædskifte, behøver du ikke at købe og trække tunge poser af spagnum så ofte. Og ligeledes skal du bruge færre poser af komposteret gødning. Dækafgrøder er let at så, og når de er modne, er det nemt at vende dem under forberedelse til den følgende plantning. Brug denne grøngødnings metode supplereret med "Grav ikke” metoden. Grøngødning og efterafgrøder kan anvendes til at forbedre jordens luftning og frugtbarhed uden at grave i jorden.

Grøngødning

 

Efterafgrøder skal vendes før de får frø og det skal gøres med minimal forstyrrelse af jorden. Skær dækafgrøderne til jordoverfladen ved hjælp af en havesaks, og lade det afklippede ligge eller kvæl "afgrøden” med en tung barkflis som tang. Dette skaber en "lasagne virkning” og gør os i stand til at genplante bedet uden at forstyrre jorden. Det sparer også arbejdet med lugning der normalt er forbundet med havearbejde. Grøngødningsplanter har ud over deres funktioner med at øge produktionen af plantemasse, samle kvælstof og optage overskydende næringsstoffer – også en funktion med at øge mangfoldigheden på et stykke jord. Dette ekstra plantedække, især i vinterhalvåret, betyder også meget for havens dyre- og insektliv

 6. Græsslåning: 

Det bedste ved sne er at min plæne ser lige så flot ud som min nabos.

græs

Mange af os har arvet vores græsplæner og vores ideer om, hvordan man passer dem fra en tidligere æra, tilbage fra den tid hvor pesticider var sikker og vand uudtømmelig. Siden midten af 50'erne, da den ideelle tæppelignende plæne uden ukrudt tog form har pesticider ofte været brugt rutinemæssigt og forebyggende, med det resultat, at syntetiske kemikalier ofte er blevet brugt til rigelighed i danske haver. Det er dog muligt at holde have uden brug af sprøjtegift til gavn for vores drikkevand. Vi mener godt at man kan bekæmpe insekter, ukrudt og mos på anden vis end ved at sprøjte i haven. 

Græsplæner, kombineret med øvrige planter i vores haveanlæg, gøre en masse godt. De dæmpe trafik og anden støj forurening, og som alle grønne planter, er græsplænen med til at reducere kuldioxid niveauer. De fungerer som filtre, fjerne forurenende stoffer fra den luft, vi ånder og intet slår græsplænen, som et sted for vores børn en varme sommerdag.

Græsplæne

 

Økologisk græsplæne betyder ikke, du nødt til at opgive din grønne tæppe lignende ukrudtsfrie græsplæne, og det betyder bestemt heller ikke, at du er nødt til at opgive resten af dit liv for at opnå dette. Det betyder derimod at du skal være opmærksom på en af de vigtigste elementer i, at holde din græsplæne sund. Græs er ligesom de fleste planter - hvis du klipper de voksende punkter (for græs, er det i kronen, hvor de nye blade udvikles), vil græsplanten bliver tættere. Græs består af tusindvis af individuelle græsplanter i en tætvævet græstørv eller en græsplæne. Hvis du ikke klipper alle ens, vil din have hurtig ser mere som en prærie end en græsplæne. Men den blotte klipning er ikke alene, hvad der gør at en græsplæne se godt ud. Klipnings højde og græsslånings frekvensen er afgørende for, hvor sund og attraktive din græsplæne vil se ud. Det at klippe en græsplæne er stressende for græsset. Størrelse betyder noget for plænen eller nærmere højden, husk 1/3 del reglen, slå aldrig mere 1/3 af græssets længde, hvis græsset har vokset sig for højt, så må du over det af flere gange over nogle dage, hvor du justere højden gradvis nedad. 

Bladene giver mad til rødderne. Fjern aldrig afklippet græs, det afklippet græs er et værdifulde organisk stof, med masser af kvælstof og andre næringsstoffer. Så længe du klippe ofte nok til at fjerne mere end en tredjedel af græsstrå, så vil det letteste være blot at efterlade det afklippet græs på plænen. Græsstykkerne nedbrydes hurtigt og reducere mængden af gødning man nødt til at bruge markant. 

For at opnå det grønne tæppe i din have skal du altså slå plænen tit og i den rette højde, det kan være en slidsom affære, hvorfor at robotgræsslåmaskinen virkelig kan gøre en forskel.   

græsslågning

En robot plæneklipper er en selvstændig robot som bruges til at trimme din græsplæne. En typisk robot plæneklipper kræver, at der monteres en kant wire rundt om plænen, der definerer det område, der skal klippes. Robotten bruger denne ledning til at lokalisere grænsen af ​​det område, der skal trimmes og til at finde sin oplader station. Robot plæneklippere er i stand til at trimme op til 20.000 m2 græsplæne.

Robot plæneklippere bliver stadig mere sofistikerede, er selv opladelige og nogle indeholder regn sensor som derfor næsten eliminere menneskelig interaktion.

Robot

De bedste robotplæneklippere kan integreres med smartphones og via brugerdefinerede app`s kan man justere indstillinger eller planlagte græsslånings tider og hyppighed. Der er ligeledes mulighed for manuelt at styre plæneklipperen med en digital ”joystick

 
Anbefalet produkter 
 

 

Responsive Layout
Variabele aktivteter

Rengøring

Ude som inde, tørre støv af, støvsugning, gulvvask, vindusvask, toiletter, badeværelser m.m....

Se løsninger her
Mega Menu
Faste aktiviteter

Madlavning

Madplan og indkøbslister, indkøb, madlavning, spise sundt, madbudget, holde kursen m.m....

Se løsninger her
 

Vi bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre.

Acceptér