Ring (+45) 59 59 59 59

Opfindsomme gaver & brugsartikler til familie & bolig

Velkommen til 59Shop

Kontantkøbsbetingelser: Privat

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle oplysninger

Fifty-Nine Shop ApS

CVR-nr. 36084804

Hovedkontor: Kløvholmparken 9, 6710 Esbjerg V

Lager samt kundeservices: Kløvholmparken 9b, 6710 Esbjerg V

E-mailadresse 59@59shop.dk

Telefonnummer kundeservices +45 59 59 59 59

Telefonnummer lager og leverandør kontakt + 45 59 59 59 00

 

§ 1 Omfang

Nærværende kontantkøbsbetingelser er gældende for køb af de på forsiden angivne produkter (herefter produkter). Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Fifty-Nine Shop ApS og køber, medmindre andet følger nedenfor.

§ 2 Aftaleindgåelser

Køber skal ved hvert køb acceptere kontantkøbsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver. Køber får en kopi af betingelser sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail.
På www.59shop.dk kan kontantkøbsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.

§ 3 Ejendomsret

Køber besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid.
Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør m.v. fra leveringsdagen.

§ 4 Betalingsbetingelser og gebyrer

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort, Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Debit og Eurocard samt ved Mobilepay. Ved betaling med VISA og MasterCard tillægges der et betalingskortgebyr svarende til 1,25% af købsbeløbet, dog min. 0,88 DKK. 
Inden køber vælger at godkende ordren, bliver gebyret oplyst.
Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte produkter, udsteder Fifty-Nine Shop ApS et betalingskrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren.
Ved mistanke om kortsvindel kan Fifty-Nine Shop ApS kræve betaling via bankoverførsel. Fifty-Nine Shop ApS skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at køber ikke er beskyttet af indsigelsesordningen ved bankoverførsel. 
Betalingen for produkterne sker i forbindelse med afsendelse fra leverandøren. Beløbet hæves først på købers kort, når varerne sendes fra leverandøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet. 

§ 5 Levering og risiko

Levering sker til adressen angivet i kontantkøbsaftalen. Som udgangspunkt sender Fifty-Nine Shop ApS varerne til adressen angivet i kontantkøbsaftalen. Som udgangspunkt sender Fifty-Nine Shop ApS varerne samme dag, hvis ordren er afgivet inden for normal arbejdstid. Dog har enkelte varer længere leveringstid. Bestilte varer sendes om muligt samlet.
Fifty-Nine Shop ApS estimerer normalt en leveringstid på max. 5 hverdage. Leveringstiden er med forbehold for eksterne forhold, der ligger uden for Fifty-Nine Shop ApS indflydelse. Køber vil blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis dette bliver aktuelt. Såfremt varen leveres med Post Danmark, leverer Fifty-Nine Shop ApS i hele Danmark, med undtagelse af Grønland og Færøerne.
Køb under 559,- tillægges 59,- i fragt gebyr ved afsendelse til en adresse valgt af dig og 29,- i fragtgebyr ved afsendelse til nærmest GLS eller PostNord posthus.
Over 559 er fragtfrit 
Mod et tillæg på kr. 259,- levere vi til Bornholm, Sverige, Norge, Tyskland 
Ved levering af produkter bør køber straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til Fifty-Nine Shop ApS umiddelbar efter. 

§ 6 Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:
Underretning
Køber skal meddele Fifty-Nine Shop ApS om eventuelle mangler ved produkter umiddelbart efter manglerne er/burde være opdaget af køber.

§ 7 Sælgers ansvar

A. Udbedring
Fifty-Nine Shop ApS er forpligtet til at udføre udbedring i form af reparation, ombytning, afslag i købesummen eller i sidste ende en ophævelse af handelen, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.
Reklamation skal ske senest 2 år fra leveringsdagen eller indenfor produktets garantiperiode for at forpligte Fifty-Nine Shop ApS til at foretage udbedring. Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter, at manglen er konstateret. Reklamation inden for 2 måneder anses som værende rettidig. Batterier og netdele anses som værende slidtagedele med en begrænset levetid.
Udbedring af forhold, som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, netværksfejl er ikke omfattet af Fifty-Nine Shop ApS forpligtelse til udbedring..
B. Produktansvar
Fifty-Nine Shop ApS ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, købers forretningsforbindelser m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra Fifty-Nine Shop ApS side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af Fifty-Nine Shop ApS
I tilfælde af at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette Fifty-Nine Shop ApS og medvirke til sagens opklaring. Fifty-Nine Shop ApS har ret til at besigtige skaden.
Ved skader på enhver form for lagringsmedier, (f.eks. audio-/videokassetter, CD-rom, DVD m.m.), som følge af fejl ved produktet, er Fifty-Nine Shop ApS erstatningsansvar begrænset til værdien af tilsvarende uindspillet lagringsmedie. 

§ 8 Fortrydelsesret

A. Fortrydelsesret
Køber har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 59 dage.
Fortrydelsesfristen udløber 59 dage efter den dag, hvor køber eller en af køber angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele Fifty-Nine Shop ApS sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail). Køber kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular. Standardfortrydelsesformularen kan også downloades på Fifty-Nine Shop ApS hjemmeside www.59shop.dk

Køber har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen på Fifty-Nine Shop ApS hjemmeside www.59shop.dk Hvis køber anvender denne mulighed, kvitterer Fifty-Nine Shop ApS omgående pr. e-mail for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

B. Følge af fortrydelse
Hvis køber udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer Fifty-Nine Shop ApS alle betalinger modtaget fra køber uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Fifty-Nine Shop ApS har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde denne aftale.

Fifty-Nine Shop ApS gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Køber skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor køber har informeret Fifty-Nine Shop ApS om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis køber returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Fifty-Nine Shop ApS kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Fifty-Nine Shop ApS har modtaget varerne retur.

Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Køber hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

C. Køber kan ikke gøre fortrydelsesretten gældende i følgende tilfælde:
Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.
Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen.
Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos køber, som køber på forhånd udtrykkeligt har anmodet om.
Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som køber har brudt plomberingen på.
Når en tjenesteydelse er blevet fuldt udført, når udførelsen blev påbegyndt med købers accept.
Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med købers forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at køber dermed mister sin fortrydelsesret. 

§ 9 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger

Ifølge Persondataloven har Fifty-Nine Shop ApS pligt til at oplyse køber om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.
Fifty-Nine Shop ApS behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde produkter til brug ved rengøring, madlavning, havearbejde, personlig pleje, rejse tilbehør, kæledyr, legetøj og spil, opbevaring, gave ideer og forsikring. Behandlingen består af kundeadministration og markedsføring.
Første gang der købes en vare på www.59shop.eu, bliver køber registreret som kunde. De personlige oplysninger der registreres er: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Fifty-Nine Shop ApS registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet.
Oplysningerne opbevares minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav herom.
Den dataansvarlige er:
Fifty-Nine Shop ApS 
Kløvholmparken 9
6710 Esbjerg V
Bliver Fifty-Nine Shop ApS opmærksom på, at oplysninger om køber er forkerte eller vildledende, er Fifty-Nine Shop ApS berettiget til at rette eller slette oplysningerne således, at behandlingen kan ske på et korrekt grundlag.
Det er frivilligt, om køber vil give Fifty-Nine Shop ApS de ønskede oplysninger, men Fifty-Nine Shop ApS er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.
Køber kan til enhver tid få udskrift af de hos Fifty-Nine Shop ApS registrerede persondataoplysninger på køber.
Som registreret hos Fifty-Nine Shop ApS, har køber altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Køber har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: 59@59shop.dk

Køber kan klage over Fifty-Nine Shop ApS´ behandling af oplysninger om køber til Fifty-Nine Shop ApS og til Datatilsynet. 

§ 10 Markedsføring

E-mail-adressen, som Fifty-Nine Shop ApS har modtaget i forbindelse med købers bestilling på Fifty-Nine Shop ApS, kan benyttes af Fifty-Nine Shop ApS til at markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post.

Køber modtager nyhedsbreve, når køber har afkrydset feltet "ja tak" under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet indeholder konkurrencer, nyheder, inspiration og gode tilbud. Det udsendes via mail og SMS. Købers oplysninger videregives ikke. Køber kan til enhver tid afmelde sig nyhedsbrevet.
I begge ovennævnte situationer kan køber frabede sig at modtage flere henvendelser via ”Min konto” på www.59shop.dk, via linket i mailen eller ved at kontakte Fifty-Nine Shop ApS. 

§ 11 Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os på 59@59shop.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
 
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk
 
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr ”  

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret 01.01.2020 

Standardfortrydelsesformular

     Udskriv standardreturformular og send den til os via post eller mail.
      Notér ordre- eller fakturanummer på pakken og husk at angive de nøjagtige oplysninger om produkt, adresse mv. 

Du kan også se standardfortrydelsesformularen herunder. 

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

  

Til:

59shop.dk

Fifty-Nine Shop ApS

Kløvholmparken 9

6710 Esbjerg V

E-mail: 59@59shop.dk

 

  

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

 

______________________________________________________________________________________

 

 

 

Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: _______________________________

 

 

 

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

 

 

 

Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________

 

 

 

Forbrugerens underskrift: _________________________________________      Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

 

 

 

 

 

 

 

Vi bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre.

Acceptér